050 534 50 85

Narcose

Onder narcose een behandeling bij de tandarts ondergaan

Aan sommige patiënten stellen wij voor om de tandheelkundige behandeling onder algehele narcose te laten uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlanders te maken hebben met angst voor de tandarts. Zo’n 12% moet beschouwt worden als zeer tot extreem angstig en 800.000 Nederlanders zijn zelf zo bang voor de behandeling dat zij niet meer durven te gaan.

Middels gradual exposure (therapie waarbij de patiënt geleidelijk meer geconfronteerd wordt met het probleem waar zij mee kampen), veel geduld en een aantal ‘trucjes’ in o.a. woordkeuze bij met name de kinderen, lukt het ons vaak om uiteindelijk op de reguliere manier de patiënt te behandelen. Ondanks dat een reguliere behandeling de voorkeur geniet, lukt dit helaas niet altijd.

Door de narcosebehandeling komt u of uw kind niet van de tandartsangst af. Maar soms is er zoveel behandelachterstand dat het teveel is om te incasseren. Nadat onder narcose het gebit volledig gesaneerd is kan er dan rustig toegewerkt worden naar afname van de tandartsangst zonder de druk te voelen van alle behandelingen die nog gedaan moeten worden.

Er kan ook gekozen worden voor behandeling onder narcose als er bij zeer jonge kinderen heel veel moet gebeuren. Er kan sprake zijn van een pijnklacht welke snel verholpen moet worden en de behandelachterstand kan te complex zijn. Als gevolg is er niet voldoende tijd om rustig toe te werken naar reguliere behandeling.

Bij volwassenen is het niet zinvol om een patiënt van zijn tandartsangst af te helpen, wanneer alle tanden en kiezen verwijderd moeten worden en er een kunstgebit vervaardigd moet worden.

Behandeling onder narcose vindt alleen plaats op indicatie van de tandarts. Per zorgverzekeraar verschilt het of de behandeling vergoed zal gaan worden. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars afspraken hierover.

De narcosebehandeling vindt plaats in onze eigen praktijk en de tandheelkundige behandeling wordt uitgevoerd door uw eigen tandarts. De algehele narcose wordt gedaan door een ervaren anesthesioloog en anesthesie-medewerker.

Voor de behandeling

Voordat u ingepland wordt voor een behandeling onder narcose krijgt u de volgende formulieren meegegeven of worden aan u thuis gestuurd: informatiefolder over de narcosebehandeling en uitgebreide medische vragenlijst. Er wordt een aparte afspraak gemaakt om de ingevulde medische vragenlijst door te nemen. De informatie die in de folder staat wordt mondeling besproken en er is tijdens deze afspraak ruim de tijd om vragen te stellen. Het tandheelkundige behandelplan wordt nogmaals doorgenomen.

Tijdens de behandeling onder narcose

U dient 30 minuten voor de behandeling aanwezig te zijn in de wachtkamer. Er wordt dan een EMLA pleister door de anesthesioloog geplakt op de plek waar later het infuus geprikt gaat worden. De EMLA pleister verdooft de huid alvast voor. Uw eigen tandarts haalt u op uit de wachtkamer.

Eén ouder of verzorger mag bij de start van de behandeling in de behandelkamer aanwezig zijn. Bij volwassenen is het uiteraard ook toegestaan om één persoon mee te nemen de behandelkamer in. Bij kinderen geldt dat zij alleen of samen met u in de behandelstoel plaatsnemen. De middelen die wij gebruiken voor de narcose zijn de uiterst moderne, zeer kortwerkende middelen propofol en remifentanil. Deze middelen werken zo kort dat na het staken van de toediening de patiënt zeer snel weer wakker is en zeer weinig kans heeft op het ervaren van vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid en braken.

U kunt tijdens het intake gesprek aangeven of u of uw kind eventueel eerst lachgas wilt krijgen via een kapje voordat het infuus geprikt wordt. Zodra de patiënt slaapt vragen wij de begeleiders/ouders/verzorgenden de behandelkamer te verlaten zodat wij ons volledig op de behandeling kunnen richten.

Na de narcosebehandeling

Als de tandarts klaar is met de behandeling is de patiënt binnen een paar minuten weer wakker. In geval van kinderen gebeurt dat bij u op schoot in de uitslaapkamer. Zodra de patiënt goed wakker is mag u, na toestemming van de anesthesioloog, weer naar huis. U krijgt een informatiefolder mee voor na de behandeling en een brief voor uw huisarts. Voor de patiënten die onder narcose zijn geweest zijn wij na sluitingstijd van de praktijk bereikbaar.