Facturering

Wij hebben aan Infomedics Zorg B.V., de opdracht verleend om de facturering uit te voeren.

Wij verzoeken u de nota te betalen aan Infomedics Zorg B.V. Op de nota staan alle betaalgegevens en ook het termijn waarbinnen het bedrag op de vermelde rekening moet staan. Als u niet op tijd betaalt ontvangt u van Infomedics Zorg B.V een herinnering. Deze herinnering ontvangt u altijd op papier via de post.

Als u inhoudelijke vragen heeft over de behandelingen die vermeld staan op de nota kunt u hierover contact opnemen met Tandartsenpraktijk Haren. Met vragen over (de hoogte van) vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.