Tandarts narcose

Aan sommige patiënten bieden wij de optie om de behandeling bij de tandarts onder narcose uit te voeren. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlanders te maken heeft met angst voor de tandarts. Bij zeer angstige gevallen die niet meer voor de behandeling heen durven willen wij de uitkomst bieden door een tandartsbehandeling onder narcose aan te bieden.

Natuurlijk heeft het onze voorkeur om zo veel mogelijk behandelingen op reguliere wijze te voltrekken. Om dit te realiseren passen wij gradual exposure (therapie waarbij de patiënt geleidelijk meer geconfronteerd wordt met het probleem waar zij mee kampen) toe. Met veel geduld en een aantal ‘trucjes’ in o.a. woordkeuze bij met name de kinderen, kunnen wij veel angstige patiënten alsnog op de reguliere manier behandelen. Desondanks lukt dit helaas niet altijd. Indien dit het geval is kan ervoor worden gekozen om de behandeling bij de tandarts onder narcose uit te voeren.

Wat u moet weten over tandartsbehandeling onder narcose?

  • De narcosebehandeling vindt plaats in onze eigen praktijk en de tandheelkundige behandeling wordt uitgevoerd door uw eigen tandarts;
  • De algehele narcose wordt gedaan door een ervaren anesthesioloog en anesthesiemedewerker;
  • Behandeling onder narcose vindt alleen plaats op indicatie van de tandarts;
  • Per zorgverzekeraar verschilt het of de behandeling vergoed zal worden. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij hier afspraken over.

Waarom een behandeling bij de tandarts onder narcose?

De narcosebehandeling biedt geen definitieve oplossing voor tandartsangst, of het nu gaat om uzelf of uw kind. Soms is er echter een aanzienlijke achterstand in behandelingen, wat overweldigend kan zijn. Na een volledige sanering van het gebit onder narcose kan er geleidelijk worden gewerkt aan het verminderen van tandartsangst, zonder de druk te voelen van nog uit te voeren behandelingen.

Bij zeer jonge kinderen kan ook worden overwogen om tandheelkundige behandelingen onder narcose uit te voeren, vooral als er veel moet gebeuren. Dit kan het geval zijn bij acute pijnklachten die snel moeten worden verholpen, en de complexiteit van de behandelingsachterstand maakt het moeilijk om rustig toe te werken naar reguliere behandelingen.

Hoe zit het behandelingstraject er uit?

Voorafgaand aan de behandeling:

Voordat u ingepland wordt voor een tandartsbehandeling onder narcose dient u een uitgebreide medische vragenlijst in te vullen. Tezamen met een informatiefolder over de narcosebehandeling geven we deze formulieren mee of u ontvangt ze thuis. Tijdens een aparte afspraak nemen we de ingevulde medische vragenlijst met u door. Ook bespreken we de informatie uit de folder en uw behandelplan nogmaals met u en heeft u alle ruimte om eventuele vragen met ons te door te spreken.

Tijdens de tandartsbehandeling onder narcose:

U dient 30 minuten voor de behandeling aanwezig te zijn in de wachtkamer. Er wordt dan een EMLA-pleister door de anesthesioloog geplakt op de plek waar later het infuus geprikt gaat worden. De EMLA-pleister verdoofd de plek op de huid alvast. Uw eigen tandarts haalt u op uit de wachtkamer.

Bij kinderen is het toegestaan dat één ouder of verzorger aanwezig is bij het begin van de behandeling in de behandelkamer. Ook bij volwassenen is het natuurlijk mogelijk om één begeleider mee te nemen naar de behandelkamer. Voor kinderen geldt dat zij alleen of samen met u in de behandelstoel plaatsnemen. Tijdens het intakegesprek kunt u aangeven of u of uw kind eventueel eerst lachgas via een kapje wenst voordat het infuus wordt ingebracht. Zodra de patiënt in slaap is, verzoeken wij de begeleiders/ouders/verzorgers om de behandelkamer te verlaten, zodat wij ons volledig op de behandeling kunnen concentreren.

De middelen die wij gebruiken voor de narcose zijn propofol en remifentanil. Deze middelen werken zo kort dat na het staken van de toediening de patiënt zeer snel weer wakker is en zeer weinig kans heeft op het ervaren van vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid en braken.

Na afloop van de narcosebehandeling:

Als de tandarts klaar is met de behandeling is de patiënt binnen een paar minuten weer wakker. In geval van kinderen gebeurt dat bij u op schoot in de uitslaapkamer. Zodra de patiënt goed wakker is mag u, na toestemming van de anesthesioloog, weer naar huis. U krijgt een informatiefolder mee voor na de behandeling en een brief voor uw huisarts. Voor de patiënten die bij de tandarts onder narcose zijn geweest zijn wij na sluitingstijd van de praktijk bereikbaar.