Tandarts narcose

Aan sommige patiënten stellen wij voor om de behandeling bij de tandarts onder narcose uit te voeren. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlanders te maken hebben met angst voor de tandarts. Zo’n 12% moet beschouwt worden als zeer tot extreem angstig en 800.000 Nederlanders zijn zelf zo bang voor de behandeling dat zij niet meer durven te gaan. Een tandartsbehandeling onder narcose biedt in deze gevallen soms de uitkomst.

Natuurlijk heeft het onze voorkeur om zo veel mogelijk behandelingen op reguliere wijze te voltrekken. Om dit te realiseren passen wij gradual exposure (therapie waarbij de patiënt geleidelijk meer geconfronteerd wordt met het probleem waar zij mee kampen) toe. Met veel geduld en een aantal ‘trucjes’ in o.a. woordkeuze bij met name de kinderen, kunnen wij veel angstige patiënten alsnog op de reguliere manier behandelen. Desondanks lukt dit helaas niet altijd. Indien dit het geval is kan ervoor worden gekozen om de behandeling bij de tandarts onder narcose uit te voeren.

Wat u moet weten over tandartsbehandeling onder narcose

-De narcose behandeling vindt plaats in onze eigen praktijk en de tandheelkundige behandeling wordt uitgevoerd door uw eigen tandarts.

-De algehele narcose wordt gedaan door een ervaren anesthesioloog en anesthesiemedewerker.

-Behandeling onder narcose vindt alleen plaats op indicatie van de tandarts.

-Per zorgverzekeraar verschilt het of de behandeling vergoed zal worden. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij hier afspraken over.

Waarom een behandeling bij de tandarts onder narcose?
Door de narcose behandeling komt u of uw kind niet van de tandartsangst af. Maar soms is er zoveel behandel achterstand dat het teveel is om te incasseren. Nadat onder narcose het gebit volledig gesaneerd is kan er dan rustig toegewerkt worden naar afname van de tandartsangst zonder de druk te voelen van alle behandelingen die nog gedaan moeten worden.

Er kan ook gekozen worden voor behandeling bij de tandarts onder narcose als er bij zeer jonge kinderen heel veel moet gebeuren. Er kan sprake zijn van een pijnklacht welke snel verholpen moet worden en de behandel achterstand kan te complex zijn. Als gevolg is er niet voldoende tijd om rustig toe te werken naar reguliere behandeling.

Voorafgaand aan de behandeling

Voordat u ingepland wordt voor een tandartsbehandeling onder narcose dient u een uitgebreide medische vragenlijst in te vullen. Tezamen met een informatiefolder over de narcose behandeling geven we deze formulieren mee of u ontvangt ze thuis. Tijdens een aparte afspraak nemen we de ingevulde medische vragenlijst met u door. Ook bespreken we de informatie uit de folder en uw behandelplan nogmaals met u en heeft u alle ruimte om eventuele vragen met ons te door te spreken.

Tijdens de tandartsbehandeling onder narcose

U dient 30 minuten voor de behandeling aanwezig te zijn in de wachtkamer. Er wordt dan een EMLA pleister door de anesthesioloog geplakt op de plek waar later het infuus geprikt gaat worden. De EMLA pleister verdooft de huid alvast. Uw eigen tandarts haalt u op uit de wachtkamer.

Eén ouder of verzorger mag bij de start van de behandeling in de behandelkamer aanwezig zijn. Bij volwassenen is het uiteraard ook toegestaan om één persoon mee te nemen de behandelkamer in. Bij kinderen geldt dat zij alleen of samen met u in de behandelstoel plaatsnemen. U kunt tijdens het intakegesprek aangeven of u of uw kind eventueel eerst lachgas wilt krijgen via een kapje voordat het infuus geprikt wordt. Zodra de patiënt slaapt vragen wij de begeleiders/ouders/verzorgenden de behandelkamer te verlaten zodat wij ons volledig op de behandeling kunnen richten.

De middelen die wij gebruiken voor de narcose zijn propofol en remifentanil. Deze middelen werken zo kort dat na het staken van de toediening de patiënt zeer snel weer wakker is en zeer weinig kans heeft op het ervaren van vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid en braken.

Na afloop van de narcosebehandeling

Als de tandarts klaar is met de behandeling is de patiënt binnen een paar minuten weer wakker. In geval van kinderen gebeurt dat bij u op schoot in de uitslaapkamer. Zodra de patiënt goed wakker is mag u, na toestemming van de anesthesioloog, weer naar huis. U krijgt een informatiefolder mee voor na de behandeling en een brief voor uw huisarts. Voor de patiënten die bij de tandarts onder narcose zijn geweest zijn wij na sluitingstijd van de praktijk bereikbaar.