Kronen/bruggen

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein, dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Een kroon kan zo vervaardigd worden dat deze niet te onderscheiden is van een natuurlijk element. De tandarts beslijpt het te kronen element en maakt de afdrukken. De tandtechnieker vervaardigt in het tandtechnisch laboratorium een kroon. De kronen die wij maken zijn volledig keramische kronen (geen metaal). Als een metalen kroon bij u geïndiceerd is zal uw tandarts dat vooraf met u bespreken. Bij het vervaardigen van frontkronen wordt de kleurbepaling gedaan door de tandtechnieker die de porseleinen kroon gaat maken, om zo het esthetisch mooiste resultaat te krijgen.

Indicatie kroon

Bij kiezen waar grote vullingen in zitten kan het noodzakelijk zijn om deze te verstevigen door er een kroon op te maken. Tevens kunnen kiezen waaraan een wortelkanaalbehandeling is uitgevoerd in aanmerking komen voor een kroon omdat deze kiezen zeer verzwakt zijn. Door het vervaardigen van een kroon wordt het risico op breuk kleiner. Bij tanden kan een kroon geïndiceerd zijn om stevigheid te geven, maar in veel gevallen wordt er een frontkroon gemaakt om esthetische verbetering te krijgen.

Te lang blijven restaureren met composiet (vulmateriaal) kan ervoor zorgen dat een kroon niet meer mogelijk is. Om een kroon of brug te kunnen vervaardigen is een bepaalde hoeveelheid eigen tandmateriaal nodig. Op tijd kronen is daarom belangrijk.

Brug

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Afhankelijk van uw gebitssituatie wordt gekozen voor een volledig keramische brug of (bij grote overspanningen) een metalen onderlaag met daarover porselein gebakken. Vooraf wordt met u besproken welk materiaal er bij u gekozen zal worden.