Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, vraag ons dan om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U en uw tandarts kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling of formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.