Tandartsangst

Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Maar liefst 40% van de Nederlandse volwassenen geeft aan last te hebben van tandartsangst. 800.000 Nederlanders zijn zelfs zo bang voor de tandarts-behandeling, dat zij niet meer durven te gaan.

Als tandartsenpraktijk zijn wij gespecialiseerd in de omgang met en behandeling van personen met angst voor de tandarts. Hiermee zijn wij één van de weinige ‘angsttandartsen’ in Groningen. Cruciaal voor ons bij de tandartsbehandelingen voor personen is dat er een sfeer van wederzijds vertrouwen is tussen u en de tandarts. Duidelijke afspraken maken voorafgaand aan de behandeling en de behandeling goed doorspreken zijn hiervoor de belangrijkste factoren.

Voorafgaand aan de behandeling/eerste bezoek
Tijdens een eerste bezoek vertellen veel mensen of ze al dan niet bang zijn voor een bezoek aan/behandeling bij de tandarts. Vaak merken wij de angst ook op door non-verbale signalen. Dit benoemen we altijd. Vaak blijkt dat wanneer de angst voor de tandarts uitgesproken is, en er begrip getoond wordt, er al veel stress bij de patiënt wegvalt.

Behandelingen worden altijd uitgebreid van te voren besproken. Maar ook tijdens een controle kunnen we afspreken dat we elke stap benoemen voordat we het uitvoeren. Zo gebeuren er tijdens de behandeling geen onverwachte dingen en kunt u eventuele angsten voor onderdelen van de behandeling uitspreken.

Tijdens de behandeling
Veel mensen die bang zijn voor de tandarts hebben behoefte aan controle tijdens de behandeling. Voordat we in de mond gaan kijken wordt er daarom eerst een plan van aanpak besproken. We spreken altijd af dat, wanneer mensen hun hand omhoog steken, we (tijdelijk) de behandeling onderbreken. Zo kan de patiënt gemakkelijk en laagdrempelig zelf aangeven wanneer zij oncomfortabel zijn of een pauze nodig hebben.

Sommige mensen kunnen baat hebben bij ontspanningsoefeningen voorafgaand en tijdens de behandeling. Ook afleiding kan goed helpen. U mag gerust muziek (met oordopjes) meenemen die u tijdens de behandeling aanzet. Zo wordt de focus weggenomen van de behandeling, om ook de eventueel vervelende momenten in de behandeling af te zwakken.

Wij hopen dat u na het lezen van het bovenstaande, ondanks uw angst voor de tandarts, minder opziet tegen een tandartsbezoek en ons het vertrouwen schenkt om u te mogen ontvangen voor een eerste bezoek bij ons in de praktijk.