Met uw kind naar de tandarts

Ons advies is om uw kind vanaf 2 jaar mee te nemen voor controle bij de tandarts.

Wij kiezen voor een preventieve aanpak van het kindergebit. We willen daarom zo vroeg mogelijk voorlichting geven over goede poets-, mond-, eet- en drinkgewoonten.

Tijdens de controle zullen bovenstaande punten besproken worden om problemen met het gebit van uw kind zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gebit van uw kind zal gecontroleerd worden met behulp van plaquekleuring. Door deze kleuring wordt het voor zowel tandarts, kind als ouder zichtbaar of er goed genoeg gepoetst wordt. Een kindergebit goed poetsen is zeer lastig, maar met wat tips is dit voor alle ouders en kinderen goed aan te leren. Daarom zal een individuele instructie aan ouder en kind gegeven worden.

Vanaf het doorbreken van de eerste tanden en kiezen moet er dagelijks gepoetst worden. Aan de ouders vragen wij de tanden en kiezen van hun kind tot het tiende levensjaar (na) te poetsen. De fijne motoriek is in de eerste tien levensjaren van het kind nog niet zo ver ontwikkeld, dat het poetsen op effectieve wijze door het kind alleen kan worden uitgevoerd. Het wisselen van het melkgebit naar het blijvend gebit kan het poetsen nog lastiger maken. Het belangrijkste moment om goed na te poetsen is voor het slapengaan. Tijdens de slaap is er minder speekselvloed, waardoor gaatjes makkelijker kunnen ontstaan.

Op indicatie kunnen wij uw kind extra fluoride geven om te zorgen dat glazuur remineraliseert (sterker wordt). Meestal gebeurt het toedienen van fluoride vanaf het doorbreken van de eerste blijvende kiezen.